สถาบันดอกเตอร์ดีติวเตอร์

International College Preparation Course (30 hrs.)
หลักสูตรเตรียมตัว Pre-college/College มหิดล/จุฬาฯ/ธรรมศาสตร์ อินเตอร์และ หลักสูตรอินเตอร์ทั่วไป

1.      Reading (10 ชั่วโมง)
          >> เพิ่ม Speed ในการอ่านให้เร็วขึ้น เทคนิคในการจับใจความและฝึกตอบคำถามแบบ Interactive
          >>คุ้นเคยกับ Vocabularies ที่ใช้ในเรียน College
          >>ปรับพื้นการอ่านให้เร็วโดยฝึกจาก Text และ นสพ เช่น Nation, Bangkokpost  และจาก Article น่าสนใจ

2.      Writing  (10 ชั่วโมง)
          >>ฝึกตอบคำถามประเภท Essay Questions
          >>ฝึกเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น/Comments-Opinions
          >>ฝึกเขียนแบบ Complex sentence, ปรับปรุง Sentence structure
          >>เขียนโดยใช้ Transition words สวย ๆ
          >>ฝึกเขียน Report รูปแบบต่าง ๆ ส่งอาจารย์

3.      Speaking  (10 ชั่วโมง)
          >>ฝึกการตั้งคำถามในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ
          >>ฝึกการตอบคำถามอาจารย์ในรูปแบบต่าง ๆ
          >>เตรียมตัวในการเข้าฟัง Lecture อาจารย์ต่างชาติ 
          >>มารยาทในการตั้งคำถาม
          >>สร้างความมั่นใจในตัวเอง  โดยฝึกพูดเพื่อสื่อสารกับอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ :   Tel.: 084-455-8189, 02-864-2337   Fax : 02-864-2337   E-mail. :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.